Odessa Üniversiteleri

b3
Odessa Denizcilik Akademisi

Odessa Milli Ekonomi Üniversitesi

Odessa Tıp Üniversitesi

Odessa Ulusal Politeknik Üniversitesi

Odessa Mechnikov Üniversitesi

Odesa Devlet Ziraat Üniversitesi

Odessa Ulusal Hukuk Akademisi

Odessa Telekomünikasyon Ulusal Akademisi

Odessa İnşaat ve Mimarlık Devlet Akademisi

Odessa Gıda Teknolojisi Devlet Akademisi

Odessa Soğutma Devlet Akademisi

Odessa Devlet İktisat Üniversitesi

Odessa Devlet Çevre Üniversitesi